შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე მეტად მნიშვნელოვანი თარიღია.
როგორც წინა პოსტში ნახეთ ის მთელი მსოფლიოს მაშტაბით აღინიშნება.
გადავწყვიტეთ ჩვენც, ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ დღის აღნიშვნაში და დავამზადეთ კედლის გაზეთი სახელწოდებით ,,ვებრძოლოთ შიდს და არა შიდსით დაავადებულებს!”