შიმშილი ორგანიზმის მინიშნებაა იმაზე ,რომ მას განსაზღვრული რაოდენობით პროდუქტი ესაჭიროება.წარმოშობის მიხედვით განარჩევენ მცენარეულ და ცხოველურ საკვებს.ისინი შეიცავენ ცილებს, ცხიმებს,ნახშირწყლებს,მინერალურ მარილებს და ვიტამინებს.
ცილების კვებითი ღირებულება მის ამინომჟავურ შედგენილობაზეა დამოკიდებული.არსებობს ე.წ შეუცვლადი ამინომჟავები,რომელიც ორგანიზმში ვერ სინთეზდება ,ამიტომ ორგანიზმა გარედან უნდა მიიღოს.
ცილების მოხმარების დღიური ნორმა 80-120 გრამია ,აქედან 95% ცხოველური წარმოშობის.
პროტეინები
ცხიმების დღიური ნორმა 106-185 გრამია,აქედან 70% ცხოველური წარმოშობის
საკვები ნახშირწყლებს დღე-ღამეში 60-70%-ს უნდა შეიცავდეს.